מדריך היערכות במסים

7.2.1   שיעור הפחת בגין כלי רכב אשר נרשמו לראשונה עד ליום 30 ביוני 2009

סעיף

סוג הרכב

שיעור הפחת

1

מכוניות, טנדרים שמשקלם עד 3,000 ק"ג, אופנועים, קטנועים ונגררים למשאית

15%

2

מוניות, משאיות, אוטובוסים, מכוניות להשכרה, טרקטורים מוטוריים למעט אלה המשמשים בחקלאות, טנדרים שמשקלם מעל 3,000 ק"ג

20%

3

רכב המשמש ללימוד נהיגה בבתי ספר לנהיגה

25%