מדריך היערכות במסים

5.1.2    פחת בעד מתקנים לשימוש באנרגיית השמש

במסגרת התיקון לתקנות הפחת נקבע כי יהא ניתן לדרוש הוצאות פחת בעד מתקנים אשר משתמשים באנרגיית השמש כתחליף לשימוש בחשמל, כמפורט להלן:

  1. בגין שימוש במתקן לחימום מים באמצעות השמש נקבע שיעור פחת של 25%.
  2. בגין שימוש במתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש, העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו-וואלטית (טכנולוגיה לייצור חשמל ישירות מאור השמש באמצעות קולטי שמש וממיר זרם) או טכנולוגיה סולארית תרמית (טכנולוגיה לייצור חשמל הנעזרת באור השמש לחימום נוזל והפיכתו לקיטור מניע טורבינה) נקבע שיעור פחת של 25%. הוראה זו תחול לגבי מיתן לייצור חשמל, שיום הפעלתו חל בתקופה שמיום 1 בינואר 2009 ועד תום שנת המס 2019.