מדריך היערכות במסים

 

24.4.8 עדכונים בדיווח על משכורות

המוסד לביטוח לאומי פרסם החל מדיווח עבור חודש ינואר 2017 את השינויים כדלקמן:

 

  1. בוטל קוד דיווח מספר 2 (דוח נוסף). מעסיק ידווח על עובד נוסף בקוד דיווח 8 (דוח מתקן).
  2. דוח שוטף ראשון יש לדווח בקוד דיווח 1 בלבד ולא בקוד דיווח 8.

באיגרת למעסיקים מינואר 2018 מתבקשים המעסיקים לקבל אישור מראש על הוספת רכיב שכר פטור במסגרת המשכורת. לקבלת האישור יש לשלוח מייל לכתובת limorr@nioi.gov.il .