מדריך היערכות במסים

24.2.1 קבלת הדואר בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS לטלפון הנייד

להלן הדרכים שבהם מתקשר המוסד לביטוח לאומי עם המבוטחים:

  1. שולח הודעות ומכתבים בדיוור ישיר לכתובת המייל של המבוטח.
  2. שולח הודעות בעלות מידע אישי מפורט גם ב-SMS.
  3. מאפשר להיכנס לאתר האישי באמצעות שליחת קוד חד פעמי או בדרך המקובלת של הזנת קוד משתמש וסיסמה זמנית.
  4. בדואר ישראל (המטרה של המוסד לביטוח לאומי היא להפחית את הדואר החוזר ואת השימוש בדואר ישראל על ידי הגדלת הפעולות בדיוור מקוון).

עד לאחרונה המוסד לביטוח לאומי שלח למבוטחים שמעוניינים בכך הודעה בדואר אלקטרוני שמחכה להם מכתב באתר השירות האישי, במקום מכתב בדואר ישראל, למעט כמה סוגי מכתבים שנשלחו גם בדואר.

החל מאוגוסט 2019 חל שינוי בשיטה ובכל טופס יש מקום לסמן אם המבוטח אינו מעוניין בקבלת מידע בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS לנייד, כדלקמן:

"אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים… במקום דואר רגיל". כאשר המבוטח ממלא שדה זה הוא לא יקבל מסרונים ודואר אלקטרוני וימשיך לקבל את המכתבים באמצעות דואר ישראל. הסימון משותף גם לדואר אלקטרוני וגם להודעות SMS.

כאשר המבוטח אינו ממלא את השדה שלעיל, המוסד לביטוח לאומי רואה בכך את ההסכמה לקבל מידע בערוצים הדיגיטליים.

כאשר פרטי ההתקשרות שהמבוטח רשם בטופס אינם של המבוטח, הוא חייב לצין בטופס את פרטי איש הקשר. גם לגבי איש הקשר חלות ההוראות בדבר הסכמה/אי הסכמה לקבל מידע בערוצים הדיגיטליים כפי שהסבר לעיל.

כל עוד המבוטח אינו מעדכן את הפרטים במוסד לביטוח לאומי, המוסד לביטוח לאומי מעביר את המידע לפי המידע הקיים.