מדריך היערכות במסים

 

24.1 שיעורי דמי ביטוח בעבור עובדים שכירים החל מינואר 2019(דוגמאות)

 

 

מופחת (באחוזים)

מלא (באחוזים)

 

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

טור 1 בטופס 102

 

 

 

 

 

 

עובדים "תושבי ישראל" שמלאו

להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה"

7.05

3.50

3.55

19.60

12.00

7.60

טור 2 בטופס 102

 

 

 

 

 

 

בעלי שליטה "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" (1)

7.00

3.49

3.51

19.17

11.79

7.38

טור 3 בטופס 102

 

 

 

 

 

 

אישה וגבר מעל "גיל הזכאות" לקצבת

אזרח ותיק, שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק

3.58

3.10

0.48

7.12

5.00

2.12

מבוטחים המקבלים קצבת נכות יציבה
מעבודה בשיעור 100%, או קצבת נכות
כללית יציבה מלאה (75% או 100%), או קצבת נכות כללית בלתי יציבה בשיעור 100% לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות (או הטבה לפי סעיף 220א לחוק)

3.58

3.10

0.48

7.12

5.00

2.12

אישה וגבר מתחת לגיל פרישה, שנעשו לראשונה תושבי ישראל מעל גיל 62

4.06

3.24

0.82

10.23

7.28

2.95

אישה וגבר מעל גיל זכאות, שנעשו לראשונה תושבי ישראל מעל גיל 62

3.58

3.10

0.48

7.12

5.00

2.12

נשים וגברים בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק

6.62

3.37

3.25

16.82

9.86

6.96

נשים וגברים שמקבלים קצבת אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומי

0.48

0.48

2.12

2.12

 

  • בעלי שליטה בחברת מעטים אינם מבוטחים לענף אבטלה ולענף זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק מעסיק.

שיעורי דמי הביטוח הרגילים בגיל 18 עד גיל פרישה בשנים 2008 ואילך:

 

 

פנסיה מוקדמת

%

עובד עצמאי

%

מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

%

 

 

עד 12/16       מ-1/17

 

 

 

 

 

 

שיעור מופחת של דמי ביטוח לאומי

0.39

6.72

2.87

4.61

שיעור מופחת של דמי ביטוח בריאות

3.10

3.10

3.10

5.00

 

3.49

9.82

5.97

9.61

 

 

 

 

 

שיעור מלא של דמי ביטוח לאומי

6.79

11.23

12.83

7.00

שיעור מלא של דמי ביטוח בריאות

5.00

5.00

5.00

5.00

 

11.79

16.23

17.83

12.00