מדריך היערכות במסים

23.6.1  הוראות מעבר ותחולה

התקנות יחולו ביחס לעסקאות בין לאומיות שנערכו החל מיום 29 לנובמבר 2006. בהתאם להוראות המעבר בתקנות, במידה וצד לעסקה בינלאומית ערך חקר תנאי שוק בהתאם לקווי ההנחיה של ארגון ה-OECD טרם כניסת התקנות לתוקף, ניתן יהא לעשות שימוש בחקר זה על אף שאינו ערוך בהתאם לדין בישראל, וזאת עד ליום 29 בנובמבר 2008. לאחר תאריך זה ועל דוחות שנערכו לאחר כניסת תקנות מחירי העברה לתוקף ביום 29 בנובמבר 2006, לא יחולו הוראות המעבר ומשכך, נישומים יידרשו להכין חקר תנאי שוק בהתאם לדין הישראלי.