מדריך היערכות במסים

20.15  פסק דין בשערייך ירושלים (ע"א 767/87 עמותת "בשערייך ירושלים" נגד מנהל המכס והמע"מ):

העובדות:

  1. עמותת "בשערייך ירושלים" (להלן:"העמותה"), ניהלה רשת של 12 חנויות מזון ברחבי הארץ.
  2. החנויות היו פתוחות לקהל הרחב, אך הכנסות העמותה שמשו לסבסוד מוצרים כדי שימכרו במחיר מוזל למוסדות חינוך דתיים, לאלמנות ולנזקקים ואף שינתנו בחינם.
  3. מנהל המכס והמע"מ, השתמש בסמכותו לפי סעיף 58 לחוק מע"מ ופיצל את מעמד העמותה כך שהחנויות ירשמו כ"עוסק", ויתר הפעילויות, כגון ארגון מועדוני נוער, ירשמו כ"מלכ"ר".

נפסק:

בית המשפט העליון פסק לטובת מנהל המכס והמע"מ וקבע שישה מבחנים לסווגו של עסק כמלכ"ר או עוסק כדלהלן:

  1. פעילות שלא למטרות רווח, אלא על בסיס התנדבותי ובמחירים נמוכים – השיקול הראשון לא נבחן על פי המטרה הסופית, די בכך שיש מטרה זמנית שהינה הפקת רווחים בכדי להפוך אותה לעסקית.
  2. אסורה חלוקת רווחים ורכוש – כל ההכנסות ישמשו אך ורק למטרה הציבורית.
  3. מאזן גרעוני ומימון ציבורי ותרומות.
  4. מהות פעילות העמותה מצביעה על כך שאינה עסקית והפעילות אינה מהווה גורם תחרותי לעסקים אחרים.
  5. הצדקה ויכולת הפרדה בין סיווג עסקי למלכ"ר.
  6. פגיעה בהכנסות האוצר שעלולה להיווצר מעצם השינוי ברישום המבוקש.