מדריך היערכות במסים

2.21.2 נקודות זיכוי לפי סעיף 40 לפקודת מס הכנסה- משמורת משותפת מלאה* של ההורים

ביום 20 במאי 2014 פורסם חוזר מס הכנסה 02/2014.

החוזר מפרט את אופן הטיפול בהענקת נקודות זיכוי בגין ילדים שלהוריהם משמורת משותפת מלאה.

בג"ץ 7455/13- עמותת הורות משותפת נ' רשות המסים בישראל

במהלך עתירה שהגישה עמותת הורות משותפת נגד רשות המסים, בגין דרישתה להורות לרשות המסים, לפרסם חוזר המסדיר את חלוקת נקודות הזיכוי בגין ילדים במקרים של משמורת משותפת מלאה, באופן שווה בין שני ההורים, פורסם כי הוחלט להקפיא את חוזר מס הכנסה 02/2014, בהמלצת היועץ המשפטי לממשלה, עד לגיבוש מדיניות בנושא (על אף שרשות המסים מכירה בצורך של חלוקת הנקודות).

עוד עולה מהדיון כי על פי עמדת רשות המסים, המדיניות בנושא חלוקת הנקודות צריכה להיות כנגד הסדרה של דיני המשפחה, ולא כנגד דיני המס, העלול לגרום לשיקולים לא רלוונטיים בנושאים הקשורים לדיני המשפחה וטובת הילד.

הערעור נדחה, בית המשפט התיר למדינה פרק זמן סביר לדיון בנושא והסדרו.

*משמורת משותפת מלאה- מצב שבו הילדים נמצאים אצל כל אחד מההורים מחצית מהזמן, ובאותו הזמן כלכלתם המלאה של הילדים עליו (לא מדובר בהורה התומך כלכלית בילדיו שנמצאים אצל ההורה השני).