מדריך היערכות במסים

2.21.1 נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו המין

ביום 31/12/2013 פרסמה רשות המסים הנחיה ביחס למתן נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו המין.

סעיפים 66(ג)(4) ו-(5) לפקודה, נוקטים במונחים "אשה" ו- "גבר", לצורך הענקת זיכוי בעד ילד ובעד פעוט לבני זוג כהגדרת המונח סעיף 1 לפקודה.

עמדת רשות המסים לעניין מתן נקודות זיכוי בגין ילדים כאמור, לבני זוג נשואים מאותו מין הינה כדלקמן:

  1. בני זוג מאותו מין ייהנו מאותן נקודות זיכוי ממס המוענקות מכוח הפקודה ל"בני זוג" באותן הנסיבות.
  2. במקרה של בני זוג נשואים מאותו מין, בן הזוג המקבל את קצבת ביטוח לאומי עבור ילדיו בהתאם לסעיף 40(א) לפקודה, הוא זה שיקבל גם את נקודות הזיכוי המוענקות מכוח הוראות סעיף 66(ג)(4) לפקודה (נקודות הזיכוי לאישה עבור ילדים+ פעוטות) כנגד הכנסתו מיגיעה אישית, בן זוג האחר יקבל את נקודות הזיכוי המוענקות לפי הוראת סעיף 66(ג)(5) לפקודה (נקודות הזיכוי עבור פעוטות לגבר) כנגד הכנסתו מיגיעה אישית.