מדריך היערכות במסים

19.6 החלטת מיסוי 0209/18- אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים- החלטת מיסוי בהסכם

ביום 4 ליוני 2018 פורסמה תמצית החלטת מיסוי בהסכם בקשר לתשלום עבור שירותים המתקבלים באסימונים מבוזרים. הבקשה להסדר המס הוגשה על ידי חברה פרטית תושבת ישראל, אשר מקבלת תשלום עבור שרותיה באסימונים מבוזרים ולכן, מבקשת לקבוע את אופן רישום התקבולים בגין עסקאות החברה באסימונים.

במסגרת החלטת המיסוי נקבע מועד התקבול של האסימונים, אירוע מימוש של אסימונים, הוצאות שהוצאו הקשורות למכירת האסימונים, קביעת מחיר מקורי של האסימונים וכ"ו.