מדריך היערכות במסים

1.7.7 רכישת שלד בורסאי עם הפסדים- ע"מ 46365-09-17 ,קבוצת אחים נאוי בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 4

המערערת הינה חברה ציבורית אשר הפכה עם השנים ל"שלד בורסאי". בשנת 2011 הושלמה רכישת המערערת. ביום הרכישה היה לחברה הפסדים עסקיים והפסדים הוניים. לאחר הרכישה המערערעת החלה בפעילות וקיזזה את הרווחים עם ההפסדים שנצברו טרם הרכישה. פקיד השומה טען שרכישת השלד הציבורי הייתה במטרה לקזז את ההפסדים ולא עמד "טעם מסחרי יסודי".

בית המשפט קבע לא בהכרח שלא יותר לרוכש שלד בורסאי שלא ספג את ההפסדים או שינה את הפעילות הכלכלית של השלד מלתבוע את ההפסדים. אולם במקרה שהובא לפני בית המשפט המערערת לא הצליחה להוכיח שיש "טעם מסחרי" לביצוע הרכישה ואת הערך הכלכלי של העסקה בהשוואה לשלדים אחרים הנושאים הפסדים פחותים. כמו כן, המערערת לא הצליחה להוכיח את הערך הכלכלי והחיסכון בעלויות ובזמן בהשוואה לחלופות אחרות בכניסה לבורסה.

פסק דין זה מוסיף רבדים נוספים לאפשרות לניצול הפסדים בחברה נרכשת, בדגש על שלד בורסאי.