מדריך היערכות במסים

1.6   חלוקת דיבידנד מהכנסה צבורה – תיקון 74

במסגרת תיקון 74 לחוק עידוד השקעות הון, הוסף סעיף 74(ד1), במסגרתו נקבע כי בחלוקת דיבידנד על ידי חברה שלה נצברו הכנסות שלא חייבות במס בשנים קודמות מכוח הוראות חוק העידוד (להלן: "הכנסה צבורה"). החברה כבר תוכל לבחור מאילו רווחים לחלק את הדיבידנד ותידרש לחלק את הדיבידנד בחלוקה יחסית מאותם רווחים פטורים (כלואים) עם כל מה שמתלווה לכך, לרבות חיוב מס חברות בגין ההכנסה שהופטרה וחובת ניכוי מס במקור גם בחלוקה לחברה תושבת ישראל.