מדריך היערכות במסים

1.24.10 דירות יוקרה- האם תקרת הפטור ממס שבח בגין מכירת דירת יוקרה מתייחס למוכר או לנכס- ו"ע 44028-01-16 מירה אריאל נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

ביום 27 בספטמבר 2017 פרסמה ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו את פסק דינה בו"ע 44028-01-16 מירה אריאל נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (טרם פורסם, 27.9.2017). השאלות המרכזיות שעמדו בבסיסו של ערר זה הן: האם תקרת הפטור ממס שבח בגין מכירת דירת יוקרה מתייחס למוכר או לנכס, באם יש לחלק את תקרת הפטור בין שלושת היורשים האם זכאים הם לחישוב ליניארי מוטב לפי סעיף 48א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין. חבר הועדה, רו"ח צבי פרידמן, ניתח את הוראות סעיף 49א(א1) לחוק וקבע כי לאור לשונן ותכליתן מדובר בתקרת הפטור המתייחסת למוכר, אך מאחר ומדובר בדירה אשר התקבלה בירושה, היורשים נכנסים יחדיו לנעליו של המוריש, משמע הפטור בגובה 4.5 מיליון ש"ח יתחלק בין שלושת המוכרים. כמו-כן בהתבסס על אותו רציונל, כב' השופט פרידמן קבע בחוות דעתו כי כל אחד מהיורשים יהיה זכאי לחישוב המס הליניארי המוטב ביחס לעודף התמורה שמעל לתקרת הפטור. בבסיס קביעה זו עומדת גישתו לפיה אם המוריש היה מוכר את הדירה לפני מותו היה הוא זכאי לחישוב המס הלינארי המוטב, על-כן יש לאפשר ליורשים להיכנס לנעליו אף בעניין זה. לתוצאה אליה הגיע חבר הוועדה רו"ח פרידמן הצטרף יו"ר הועדה כב' השופט קירש וכך נפסק ברוב דעות.