מדריך היערכות במסים

1.16.9 האם לצורך חישוב מס יסף יש להתחשב בפריסת רווח ההון – פסיקת בית המשפט העליון בעניין גורביץ

ביום 17 בינואר 2022, ניתן פסק הדין, על ידי כב' השופט אביגדור דורות, בבית המשפט המחוזי בירושלים. המחלוקת בין הצדדים הינה – האם מס היסף יחול על כל הרווח בשנת המכירה או שיחול רק לאחר הפריסה המותרת לפי סעיף 91(ה) לפקודה

המערערים מכרו מניות בשנת 2013 ונוצר להם רווח הון והם ביקשו לפרוס את הרווח לשנים 2010 – 2013, וכתוצאה מכך רק בגין החלק של שנת 2013 נוצר מס יסף.

פקיד השומה טען שחישוב מס היסף יחושב על כל רווח ההון שנוצר מהמכירה לפני שבוצעה הפריסה.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור וקבע שיש לחשב את מס היסף על כל התמורה בשנת המכירה.

על החלטת בית המשפט המחוזי הוגש ערעור לבית המשפט העליון וביום 1 במרץ 2023 התקיים דיון בערעור. לאחר שהמערערים שמעו את דברי המוטב, הם הודיעו כי הם חוזרים בהם מערעוריהם.