מדריך היערכות במסים

1.16.4 מס שכר וניכוי הוצאות בגין ארוחות לגבי ספורטאי חוץ – ע"מ 4788-02-17 עמותת בני רמת גן נ' פקיד שומה גוש דן

בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר נערך ביום 26 בדצמבר 2022, דנו בעניין עמותת בני רמת גן (להלן: "המערערת") אשר מסווגת כמלכ"ר ובמסגרת פעילותה מפעילה קבוצת כדורסל בליגה מקצוענית. שתי מחלוקות עמדו בין המערערת לפקיד שומה גוש דן – האחת בעניין היקף מס השכר שחייבת המערערת והשנייה נגעה בעניין תשלומי אש"ל אשר נהגה המערערת לשלם לספורטאי החוץ ששיחקו בקבוצה, ולנכות בחישוב הכנסתם החייבת את סכום ההוצאה המרבי המותר לפי תקנה 2(1) לתקנות מס הכנסה. הניכוי המרבי אותו עשתה המערערת אינו לווה בתיעוד או אסמכתאות כלשהן.

השופט דחה את הערעור והתייחס בנימוקיו לעניין הפועל ניר רמת השרון.