מדריך היערכות במסים

1.15.10 הנחיית סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת בעניין פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג בשומת מס הכנסה

ביום 27 במאי 2018 פרסמה רשות המסים הנחיה ביחס לפיצול שבח מקרקעין בין בני זוג בשומת מס הכנסה (להלן: "ההנחיה"). בהתאם להנחיה, בעת הגשת בקשה לפיצול השבח במסגרת הדו"ח השנתי, יבוצע פיצול השבח ללא צורך בפניה למשרדי מיסוי מקרקעין.

במסגרת ההנחיה, מבחינה רשות המסים בין מכירת זכות במקרקעין שהוחזקה על ידי בני הזוג בחלקים שווים, לבין מכירת זכות שהוחזקה בחלקים שאינם שווים.