מדריך היערכות במסים

1.14.27 החלטת מיסוי 4973/18 – שיעור המס החל על שירותי הובלה ושילוח בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת המיסוי מסדירה את אופן החלת מס ערך מוסף בשיעור אפס על שירותי הובלה ושילוח בינלאומי מכוח סעיף 30(א)(11) לחוק מס ערך מוסף, הקובע, כי יחול מע"מ בשיעור אפס על שירותי הובלה כדלקמן: "הובלת מטענים בדרך האוויר או הים מישראל ואליה".

מתן שירותי הובלה בקשר ליבוא טובין

סעיף 30(א)(11) לחוק מע"מ יחול על מי שעוסק בהובלה בינלאומית מחו"ל לישראל. לעניין זה החלטת המיסוי מקיימת בחינה בין מספר מצבים וקובעת אימתי יחול מס בשיעור אפס:

הובלה מחו"ל עד חצרי הלקוח בישראל: כאשר תנאי ההתקשרות בין המוביל למזמין שירותי ההובלה קובים כי הטובין יימסרו ללקוח על ידי אותו מוביל בחצרי הלקוח בישראל, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס על מלוא מרכיבי ההובלה.

במקרה בו המוביל בחו"ל מתקשר עם עוסק ישראלי למתן שירותי הובלה מנמל היבוא בישראל ועד לחצרי הלקוח בישראל על מרכיב זה של השירות יחול מס ערך מוסף בשיעור מלא. אלא, אם תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין לצורכי המכס, אז יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס בהתאם לסיפא סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ. המוביל המקומי יוציא חשבונית מס בשיעור אפס או בשיעור מלא, בהתאם לאמור לעיל, למוביל הבינלאומי.

הובלה מחו"ל עד לנמל היבוא בישראל: כאשר בתנאי ההתקשרות בין המוביל למזמין שירותי ההובלה נקבע כי מתחייב המוביל לשנע את הטובין עד לנמל היבוא בישראל בלבד, יחול על מרכיב השירות מס ערך מוסף בשיעור אפס. על מרכיב ההובלה בתוך שטח ישראל מנמל היבוא ועד לחצרי הלקוח יחול מע"מ בשיעור מלא.

מתן שירותי הובלה בקשר ליצוא טובין

החלטת המיסוי מקיימת בחינה בין מספר מצבים וקובעת אימתי יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס:

הובלה שתחילתה בחצרי היצואן וסיומה בחו"ל: כאשר תנאי ההתקשרות כוללים שירותי הובלה שתחילתה בחצרי היצואן בישראל וסיומה בחו"ל, על כלל מרכיבי ההובלה יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס.

הובלה בתחילתה מחצרי היבואן וסיומה בנמל היצוא: כאשר תנאי ההתקשרות אינם כוללים את שירותי ההובלה מחציריו של היצואן לנמל היצוא ושירות זה ניתן במסגרת התקשרות נפרדת מול המוביל – יחול מס ערך מוסף בשיעור מלא על מרכיבי ההובלה בתוך ישראל.