מדריך היערכות במסים

1.14.22 הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 4/2018 – דוחות חבר בני אדם שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד (חוות דעת לא "חלקה")

ביום 8 בינואר 2018 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 4/2018.

בהוראת ביצוע זו, לרבות נספחיה, מפורטות ההנחיות לפעולה לגבי דו"ח הכולל את כל אחד מסוגי חוות הדעת וכן לגבי דו"ח אשר הוגש ללא חוות דעת כלל. ראה הרחבה בפרק 9 – הודעות דיווח וגביה.