מדריך היערכות במסים

1.12.1 החלטת מיסוי 9101/19 – "הכנסה טכנולוגית" משירות המבוסס תוכנה – החלטת מיסוי בהסכם

 העובדות:

1.חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") העוסקת בפיתוח תוכנה המהווה פלטפורמה להשוואה מקוונת של מחירי כרטיסים להופעות ואירועי ספורט ברחבי העולם באמצעות האינטרנט (להלן: "הפלטפורמה"). מפעל החברה עומד בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" הקבועה בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

הפלטפורמה המפותחת במפעל החברה מאפשרת למשתמשי הקצה לחפש כרטיסי כניסה לאירועים שונים, בהתאם לפרמטרים מסוימים. הפלטפורמה מבוססת על אלגוריתם המפותח בחברה. הפלטפורמה מקשרת את הלקוחות לספקים, רכישת הכרטיסים של לקוח הקצה מתבצעת ישירות מהספקים.

3.התוכנה מוצעת למשתמשי הקצה בחינם באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

4.הכנסותיה של החברה נובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה בדרך של שירות מבוסס תוכנה (SAAS) הניתן לספקים. החברה גובה עמלה מהספקים בגין כל מכירה בפועל של כרטיס למשתמש הקצה שהופנה לאתר של אחד הספקים באמצעות הפלטפורמה. האלגוריתם מאפשר מעקב על כלל משתמשי הקצה שהשתמשו בפלטפורמה לצורך זיהוי הרכישות שבוצעו באמצעותה. שיעור העמלה אותו מקבלת החברה משתנה בהתאם לספק, לסוג הכרטיס הנמכר ולמאפייני האירוע.

החלטת המיסוי ותנאיה:

אושר לחברה כי הכנסותיה ממתן זכות שימוש בתוכנה כאמור לעיל תיחשבנה "הכנסה טכנולוגית" וזאת בכפוף לעמידתה בהגדרת "מפעל טכנולוגי" בכל שנה.

במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.