מדריך היערכות במסים

1.11.5 טופס 1485

בהזדמנות זו נבקש להזכיר כי בעבר פורסם טופס 1485, ביחס להלוואות המגובות בשטרי הון (הלוואות ללא ריבית).