מדריך היערכות במסים

בפסק דין עב"ל 20216/97, דב"ע נו/02-216 המוסד לביטוח לאומי נ' סוהיל ונאדרה אבו סיני השתמש בית הדין הארצי באותם המבחנים שלעיל, ודחה את ערעור המוסד לביטוח לאומי מן הסיבות דלהלן: המשיבים עבדו עבור החברה; החברה דיווחה עליהם כ"עובדים"; ניתן לאבחן בין תפקידם של המשיבים כבעלי שליטה בחברה לבין עבודתו של המשיב כמחלק גז ועבודתה של המשיבה ב"משרד"; כמו כן, ניתן לקבוע, מה היה שכרו של כל אחד מהמשיבים. צוין בפסק הדין, כי העדר חוזה עבודה אינו משנה את המסקנה אליה הגיע בית הדין.